Camera AFIRI Việt Nam tài trợ cho hội IT Bắc Ninh

Camera AFIRI Việt Nam tài trợ cho hội IT Bắc Ninh

Ngày 12/01/2018 Camera AFIRI Việt Nam hân hạnh được là nhà tài trợ chính cho hội nghị IT Bắc Ninh. Đây là lễ tổng kết cuối năm thường niên của các thành viên trong hội nhằm đánh giá và tổng kết lại các hoạt động của hội trong năm 2017. Và cũng là dịp cho các thành viên gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ với nhau các kinh nghiệm trong nhgành IT cũng như camera quan sát.

Related Posts:

Sự kiện khai trương văn phòng Camera AFIRI Việt Nam

Sự kiện khai trương văn phòng Camera AFIRI Việt Nam...

Camera AFIRI Việt Nam tài trợ cho hội nghị IT Nghệ An

Camera AFIRI Việt Nam tài trợ cho hội nghị IT...

Camera AFIRI Việt Nam tài trợ cho hội nghị CCTV Tân Phú

Camera AFIRI Việt Nam tài trợ cho hội nghị CCTV...

Theme Settings