Demo Camera

DEMO CAMERA AFIRI – CAMERA THƯƠNG HIỆU ĐỨC

 STT CÁC DEMO CAMERA AFIRI – CAMERA THƯƠNG HIỆU ĐỨC  
1 So sánh camera HDA-D101PT & Camera 1MP hãng khác So sánh camera HDA-D211P & Camera 2MP hãng khác
2 So sánh camera HDA-B101PT & Camera 2MP hãng khác So sánh camera IP HDI-D201 & Camera IP 2MP hãng khác
CAMERA HD TVI 
3 HDA-D101PT HDA-D201P
 

4 HDA-B101PT  HDA-B201P
 
 HDA-D101M HDA-D201M
 6 HDA-B101M HDA-B201M
 
HDA-D202M  HDA-B202M
 
8 HDA-D201MT HDA-B201MT
9 HDA-D301P HDA-T301P
10  HDA-D501M HDA-B501M
11  Speed Dome AS-420 (Ban ngày) Speed Dome AS-420 (Ban đêm)
 
CAMERA HD IP
12  HDI-C201WS IS-221WTS
13  HDI-B101 HDI-B103V
 14 HDI-D201 HDI-B203V
15  HDI-B201 HDI-B201WF
Mời Qúy Khách xem thêm tại kênh CAMERA AFIRI VIỆT NAM
Link demo Camera AFIRI – Camera Thương Hiệu Đức

Link demo camera HD TVI :   http://115.78.100.121:96 (port mobile 8096)

Link demo camera HD IP :       http://115.78.100.121:98 (port mobile 8098)

Link demo ngoài trời :     http://115.78.100.121:8080 (port mobile 8181)

Link demo camera IP 2.0MP : http://115.78.100.121:39 (mobile 3939)

Link demo đầu ghi 5.0MP : http://115.78.100.121:82 (port mobile 8200)

Username :       demo

Password :       123abc456

Related Posts:

Theme Settings